Ledelse    » Bestyrelse m.fl.
 

Medlemmer af bestyrelsen m.fl.

Bestyrelse, suppleanter og revisorer vælges på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 3 medlemmer afgår i lige år og 2 medlemmer afgår i ulige år.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin formand.


Suppleanter og revisorer vælges for 1 år ad gangen.
 

Navn GH Funktion/område  Telefon E-mail
Bestyrelse:
Franciska Unger 55 Formand 51 93 53 83 franciska.unger@gmail.com
  Anders Westenholz 104 Teknisk udvalg 45 93 85 60 anders@westenholz.com 
  Andreas Andersen 10 Teknisk udvalg 53 38 20 45 dasgespenst@gmail.com
  Kim Bentzen 114 Grønt område 23 45 83 95 kimbentzen@mail.dk
  Christian Saxe 78 Projektudvalg 27 77 09 40 christian_saxe@hotmail.com
Suppleanter:
Birgit Grubbe 35 Aktivitetsudvalg 20 40 36 65 grubbe@dadlnet.dk
Amalie Lyngbo Hjort 18 Aktivitetsudvalg 29 86 48 90 amalie@beofilm.dk 
Revisorer:
Jørgen Lauersen 24
Frank Møbjerg 29
Kasserer:
Ulla Wessel-Larsen 23 Kasserer 40 50 11 55 ulla.wessel@gmail.com
Grundejerforeningen Gassehaven - 2840 Holte