Ledelse    » Bestyrelse m.fl.
 

Medlemmer af bestyrelsen m.fl.

Bestyrelse, suppleanter og revisorer vælges på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 3 medlemmer afgår i lige år og 2 medlemmer afgår i ulige år.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin formand.


Suppleanter og revisorer vælges for 1 år ad gangen.
 

Navn GH Funktion/område  Telefon E-mail
Bestyrelse:
Jens Dons   92 Formand 60 29 95 20 jensdons@gmail.com
Henrik Olsen   74 Teknisk udvalg 30 24 54 95
h2oskagen@gmail.com
Christian Saxe   78 27 77 09 40
christian_saxe@hotmail.com
Kim Bentzen 114 Grønt område 23 45 83 95 kimbentzen@mail.dk
Tom Steenberg   54 Aktivitetsudvalg 30 64 47 45 tomsteenberg@adslhome.dk
Suppleanter:
Birgit Grubbe 35 grubbe@dadlnet.dk
Franciska Unger 55 51 93 53 83 franciska.unger@gmail.com
Revisorer:
Jørgen Lauersen 24
Per Arthur Tagø   19
Kasserer:
Ulla Wessel-Larsen 23 Kasserer 40 50 11 55 ulla.wessel@gmail.com
Grundejerforeningen Gassehaven - 2840 Holte