Referater    » Bestyrelsesmøder


Referater fra bestyrelsesmøder


På de underliggende menuer findes referater fra bestyrelsens møder siden 2004/05.

Såfremt du har ønske om at se et referat fra et møde før dette tidspunkt, kan formanden for bestyrelsen kontaktes.
Grundejerforeningen Gassehaven - 2840 Holte