Bebyggelsen    » Fællesarealer


Gassehavens fællesarealer


Gassehavens fællesarealer består af de 4 stikveje, der alle ender i et lille torv, samt det store grønne fællesareal, hvoraf hovedparten er beliggende midt i bebyggelsen.

Det grønne fællesareal med den store græsplæne er smukt beplantet med bl.a. tjørnetræer, rønnebærtræer og frugttræer. Langs stikvejene står træer af sorten sølvløn/spidsløn og på torvene står hestekastanie. 

De store arealer og den smukke beplantning er med til at give et både åbent og frodigt indtryk af bebyggelsen.Gassehavens areal fremgår af Tegningsbilag 2 til Lokalplan 100.
På skitsen her er de grønne områder markeret med grønt.
Grundejerforeningen Gassehaven - 2840 Holte