Bebyggelsen    » Parkering


Parkering


I Gassehaven er der anlagt fælles parkeringspladser på torvene og på de små P-pladser langs stikvejene.
 
Da pladserne er begrænsede, henstilles det til beboerne at benytte carporten til egen parkering. Carporten skal kunne rumme 2 biler.

Stikvejene i Gassehaven har status som stilleveje, og parkering på disse veje er ulovlig. Parkerede biler hindrer tillige udsynet for legende børn og trafikanter på stikvejene og kan medføre risiko for ulykker.

Husk at informere besøgende om at benytte de fælles parkeringspladser, alternativt stamvejen.

Bilister, som ikke respekterer foreningens regler, vil få sat en seddel under vinduesviskeren, jf. nedenstående.

Parkering af påhængskøretøjer i form af trailer med båd, campingvogn og lignende må i henhold til politibekendtgørelsen ikke foretages på stamvejen i mere end 24 timer.

I tilfælde af at håndværkere, som udfører arbejde i Gassehaven, har brug for skurvognsfaciliter, kan opsætning af sådanne ske efter ansøgning til Rudersdal Kommune.

Grundejerforeningen Gassehaven - 2840 Holte