Forum    » Parkering

Meddelelse vedr. parkering i Gassehaven

 

På generalforsamlingen afholdt den 20. marts 2018 blev det besluttet, at bestyrelsen skulle arbejde for at skabe den bedst mulige parkeringsordning i Gassehaven.

Bestyrelsen samarbejder for øjeblikket med Kommunen om opsætningen af nye skilte i området og parkeringen indgår som en integreret del af dette arbejde.

Indtil en endelig løsning er fundet, anmodes beboerne om at parkere deres biler i carportene (som kun må benyttes til parkering, jvf. Lokalplanen § 3.4), således at parkeringspladserne på torvene og langs stikvejene kan benyttes af besøgende o.a. med ærinde i Gassehaven,

 

Bestyrelsen

26.05.2018

Grundejerforeningen Gassehaven - 2840 Holte