Forum    » Parkering

 

Beboerne anmodes om at parkere deres biler i carportene (som kun må benyttes til parkering, jvf. Lokalplanen § 3.4), således at parkeringspladserne på torvene og langs stikvejene kan benyttes af besøgende o.a. med ærinde i Gassehaven.

Derudover håber vi at alle vil hjælpe gæster i bebyggelsen med at parkere hensigtsmæssigt og lovligt. Er der ikke flere p-pladser på torvene, skal gæster parkere på stamvejen, og naturligvis ikke inden for 10 meter fra en tværgående vej.

Grundejerforeningen Gassehaven - 2840 Holte